Select Page

8. razred

23. 3. 2020

BIOLOGIJA 8.a

-na spletni strani iRokus ali iRokusPlus preberi besedilo v spletnem učbeniku (iRokus: Dotik življenja 8 (str. 78-82), Človeško telo (126-131) ali iRokusPlus: Biologija 8) o čutilu za vid,

-s pomočjo spletnega učbenika reši naloge v DZ (2.del) na straneh 6 in 7.

20. 3. 2020

BIOLOGIJA 8.a:

-priloga   20.3.,BIOLOGIJA 8.a

19. 3. 2020

BIOLOGIJA 8.b:

-reši naloge v DZ od strani 86-90 (nalogo 24. reši s pomočjo spleta ali spletnega učbenika na iRokusPlus; pri nalogi 26. si na spletu preberi o boleznih živčevja-ni potrebno reševati naloge), nalogo 27. reši s pomočjo spleta ali učbenika Dotik življenja 8 na spletni strani iRokus),

-odgovori na vprašanja na str 92.,

-poglej si posnetke o živčevju in reši vaje, ki jih najdeš v spletnem učbeniku iRokusPlus

BIOLOGIJA 8.b, 16.3. (1)

 

9. razred

24. 3. 2020

BIOLOGIJA 9.a in 9.c:

Učenci imate navodila za delo po skupinah. Delo ste si že razdelili. Če kdo potrebuje navodila, v primeru, da jih je založil, naj mi piše, da mu jih pošljem. Gradivo poiščite na spletu, imate pa na voljo tudi brezplačno gradivo na iRokus ter na iRokusPlus. Do četrtka, 2.4.2020, mi pošljite v pregled ppt. in povzetek na email naslov: maja.bavdek@os-vrhovci.si

23. 3. 2020

BIOLOGIJA 9.b

Učenci imate navodila za delo po skupinah. Delo ste si že razdelili. Če kdo potrebuje navodila, v primeru, da jih je založil, naj mi piše, da mu jih pošljem. Gradivo poiščite na spletu, imate pa na voljo tudi brezplačno gradivo na iRokus ter na iRokusPlus. Do torka, 31.3.2020, mi pošljite v pregled ppt. in povzetek.

20. 3. 2020

BIOLOGIJA 9.a in 9.c:

Učenci imate navodila za delo po skupinah. Delo ste si že razdelili. Če kdo potrebuje navodila, v primeru, da jih je založil, naj mi piše, da mu jih pošljem. Gradivo poiščite na spletu, imate pa na voljo tudi brezplačno gradivo na iRokus ter na iRokusPlus.

18. 3. 2020

BIOLOGIJA 9.b:

Učenci imate navodila za delo po skupinah. Delo ste si že razdelili. Če kdo potrebuje navodila, v primeru, da jih je založil, naj mi piše, da mu jih pošljem. Gradivo poiščite na spletu, imate pa na voljo tudi brezplačno gradivo na iRokus ter na iRokusPlus.

17. 3. 2020

BIOLOGIJA 9.a in 9.c:

Učenci imate navodila za delo po skupinah. Delo ste si že razdelili. Če kdo potrebuje navodila, v primeru, da jih je založil, naj mi piše, da mu jih pošljem. Gradivo poiščite na spletu, imate pa na voljo tudi brezplačno gradivo na iRokus ter na iRokusPlus.

16. 3. 2020

9. b BIO

Učenci imate navodila za delo po skupinah. Delo ste si že razdelili. Če kdo potrebuje navodila, v primeru, da jih je založil, naj mi piše, da mu jih pošljem

Dostopnost