Knjižnica – osnovni podatki

Naslov Osnovna šola Vrhovci – knjižnica
Cesta na Bokalce 1, Ljubljana
Telefon 01 4230 377
E-pošta bernarda.frass@os-vrhovci.si
Knjižničarka Bernarda FRASS, univ. dipl. biblio., svetnica

Delovni čas

Odprto vsak dan po šolskem koledarju:

 • izposoja na dom od 7.00 do 14.00

zaprto:

 • ponedeljek in torek od 7.00 – 8.15
 • kadar potekajo v knjižnici pouk ali druge vrste dejavnosti ( govorilne ure, projekti, bralne urice …)
 • kadar je knjižničarka odsotna zaradi bolezni, izobraževanja, sodelovanja na konferencah, sestankih …

Urnik odprtosti knjižnice velja do konca meseca maja 2020. V mesecu juniju v knjižnici poteka vračanje učbeniškega gradiva in priprava US na novo šolsko leto.

O naši knjižnici

Knjižne police ponujajo več kot 11.000 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižničnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo: glasbene zgoščenke, multimedijske zgoščenke, časopise, učila …Mladinske revije lahko učenci prebirajo v samo v čitalnici in pri pouku, medtem ko je ostalo neknjižno gradivo na razpolago le učiteljem pri njihovem delu. Strokovne revije in časopisi se nahajajo v zbornici in so na razpolago vsem zaposlenim.

Izposoja poteka z izkaznicami, ki se hkrati uporabljajo tudi za kosilo.

Čitalnica

Čitalnica je skromna, povezana kar s knjižnico. V njej so 4 mize in deset stolov. Tu lahko učenci berejo, šepetajo, pišejo domače nalogo, iščejo informacije za govorni nastop, seminarske in raziskovalne naloge, rešujejo knjižno uganko, včasih pa se tudi zabavajo, smejijo, tudi prepevajo … Na razpolago sta tudi dva računalnika, kjer lahko učenci brskajo po internetu, pišejo seminarske in raziskovalne naloge, pa referate, knjižno uganko, pregledujejo zgoščenke …

Urejenost gradiva v knjižnici

   • CICIBANI – leposlovje od 1. do 3. razreda
   • PIONIRJI – leposlovje od 4. do 6. razreda
   • MLADINA – leposlovje od 7. do 9. razred
   • L – ljudsko slovstvo
   • POUČNE KNJIGE – urejene po UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija)