O B V E S T I L O

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole v 14. členu (razdelitev spričeval in obvestil) določa naslednje:

(5)Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od  16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

V petek, 24. 6. 2022 lahko spričevala prevzamete med 12. in 13. uro v tajništvu šole.

Hvala.

Ravnateljica
Marjanca Vampelj

 

 

Dostopnost