Skoči na glavno vsebino
Select Page

Slovenščina – ŠEŠEK

24. 3., torek
SLO 7/b                                                                                                                                                                                                      SDZ2, 12. enota: Predlog, str. 59-62, nal.1-7                                                                                                                                        Nalogo 3, pravilo, prepiši v zvezek za jezikovni pouk; za zapisovanje predloga s/z (nal.6) in predloga k/h (nal. 7) pravilo oblikuj sam in ga prav tako zapiši v zvezek.

SLO 7/a, c                                                                                                                                                                                                    SDZ2, 12. enota: Predlog, str. 62-64, nal.8-12 in str. 65, nal. 14, 15

SLO 9/2. sk                                                                                                                                                                                          Reševanje v šoli prejetih uč. listov (prir., podr. – odvisniki)

23. 3., ponedeljek

SLO 7/a, c
SDZ2, 12. enota: Predlog, str. 59-62, nal.1-7                                                                                                                                        Nalogo 3, pravilo, prepiši v zvezek za jezikovni pouk; za zapisovanje predloga s/z (nal.6) in predloga k/h (nal. 7) pravilo oblikuj sam in ga prav tako zapiši v zvezek.

SLO 9/2., 3. sk.
SDZ2, 12. enota: Sestava dvostavčnih in večstavčnih povedi, str. 46-48, nal. 5-9

za pet., 20. 3.
SLO 7/a, b
V zvezek za jezikovni pouk dokončajo spis – pripovedovalno besedilo.

SLO 9/2.,3. sk.
SDZ2, 12. enota: Sestava dvostavčnih in večstavčnih povedi, str. 43-45, nal. 1-4

za čet,, 19.3.
SLO 7/a, b, c
SDZ2, 12. enota: Srce mi je padlo v hlače,  str. 52,, nal. 26, in Stalne besedne zveze, str. 56, nal. 8 (združi) – tvorbna naloga                       Učenci po navodilih (nal. 26) napišejo spis, za naslov lahko izberejo tudi kak drug pregovor (nal. 8), npr. Za vsako bolezen rožica raste (Za vsak virus se cepivo najde …). Podnaslov: Pripovedovalno besedilo

SLO 9/2.,3. sk.
SDZ2, 12. enota: Potovali smo in spoznavali, str. 42, 43, nal. 33-35 – ponovitev glagola, zaimka samostalnika

za sre., 18. 3.
SLO 7/b, c
SDZ2, 12. enota: Stalne besedne zveze, str. 54-56, nal.1-7 in 57-59, nal. 9-16
Nalogi 2 in 13, pravili, si prepišejo v zvezek za jezikovni pouk.

SLO 9/2., 2., 3. sk.
SDZ2, 12. enota: Potovali smo in spoznavali, str. 32, nal. 1-3, kratke odgovore zapišejo (kljub sličici za pogovor);                          nadaljujejo na str. 37-41, nal. 21-32
Nalogo 9 na str. 34, pravilo, si prepišejo v zvezek za jezikovni pouk, naslov je Potopis..

za torek, 17.3.
SLO 7
SDZ2, 12. enota: Srce mi je padlo v hlače, str. 50-52, nal.15-24

SLO 9/3. sk.
reševanje v šoli prejetih uč. listov – podredje, priredje

 za pon., 16. 3.
SLO 7/a, b, c
SLO 7
SDZ2, 12. enota: Srce mi je padlo v hlače, str. 46-49, nal.1-14
Nalogo 7, pravilo, si prepišejo v zvezek za jezikovni pouk.

SLO 9/2., 3. sk.
SDZ2, 11. enota: Odprto 7.00-18.00, str. 26-30, nal.1-17
Naloge 2, 4, 14, pravila, si prepišejo v zvezek za jezikovni pouk.

 

Slovenščina – VODEB

TOREK, 24. 3. 2020            SLJ                            

 Slovenščina 8. a /1. skupina

POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 2. del

Zvezek za slovenščino

Saj si uspel-a  rešiti 2. DZ do strani 10, mar ne?!

Danes se boš pozabaval-a z vzročnim odvisnikom.

 1. Rešuj naloge po del. zvezku od str. 15 do konca str. 19.

Kot vidiš, so naloge v zvezi z odvisniki sestavljene po istem vzorcu.  Upam, da pri

reševanju ne bo težav.

 1. S priloženega lista prepiši snov in dopolni, kar manjka, da bo zapis smiseln.

PRILOGA 8. r:  Vzročni odvisnik

PRILOGA 8 VZR. ODV

__________________________________________________________________

 Slovenščina 9. a, b, c razred/1. skupina

  60 minut rešuj priloženi NPZ. Rešitve dobiš naknadno.

PRILOGA 9. R: NPZ 2015

PRILOGA 9 NPZ 15 N151-101-3-1

 

PONEDELJEK, 23. 3. 2020,    SLOVENŠČINA    VODEB

 OBVESTILO ZA VSE OSMOŠOLCE

Posredujem povezavo do knjig za domače branje, če doslej nisi mogel/mogla priti do njiju. DB naj bi preverjali v sredo, 25. 3., a ta datum prestavljamo za nedoločen čas. Boš pravočasno obveščen-a.

https://sl.wikisource.org/wiki/Med_gorami_(Ivan_Tav%C4%8Dar)

https://sl.wikisource.org/wiki/Janko_Kersnik

Slovenščina v 8. a /SLJ 1 (ponedeljek, 23. 3. 2020)

POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 2. del

Zvezek za slovenščino

NALOGE:

 1. Danes se bomo lotili kar dela DZ. (3. sklop iz 1. DZ od str. 41 do 48 ste eni že rešili. Kdor ga ni, naj ga le reši do takrat, ko se spet vidimo … Govori o otrocih v starem Rimu.)
 2. PREBERI besedilo na str. 6/1. naloga, 2. del DZ
 • Pisno odgovri na vprašanja od str. 6. do vključno 10. strani.
 • Če prvič ne znaš odgovoriti, se vrni k besedilu 1/str. 6, saj so odgovori skriti v njem.
 • Zdaj že veš, kaj je podor. In da je besedilo RAZLAGA NASTANKA POJAVA.
 • V zvezek za jezikovno vzgojo zapiši naslov Razlaga nastanka pojava in podenj izpiši pravilo na str. 8/nal. 8. Če si ga prav izpolnil-a, si v njem po tem vrstnem redu sledijo besede: VZROKI, RAZLAGA, RAZLAGAMO, SEDANJIKU.
 • Za danes je pomembno, da si zapomniš značilnosti neumetn. besedila RAZLAGA NASTANKA POJAVA  in ju ločiš od opisa pojava in pripovedi o enkratnem preteklem dogodku.
 • Odlično ponazoritev razlage nastanka pojava najdeš na spodnji povezavi
 • s-sers.mb.edus.si › gradiva › slo8 › pojav_uvodna_motivacija

 

Slovenščina 9. a, b, c / 1. in 4. sk.,    ponedeljek, 23. 3., VODEB

 POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del

Zvezek za slovenščino

Če ti je doslej uspelo rešiti naloge do vključno 46 strani, nadaljuj s stranjo 47/7 do  str. 51.  V pomoč naj ti bo spodnji zapis.

 

      Sestava dvostavčnih in večstavčnih povedi

Razlaga:   stavčna sestava – je število stavkov in vrsta razmerja med njimi,

 1. enakovredno/priredno razmerje oz.

                                  neenakovredno/podredno razmerje.

 • stavek zaznamujemo z veliko tiskano črko S,
 • enakovredno/priredno razmerje z matematičnim znamenjem za plus (+),
 • neenakovredno/podredno razmerje pa s poševnico (/).

 

V podredno zloženih povedih določamo še:

 • glavne in odvisne stavke, in sicer tako, da obe vrsti stavkov zaznamujemo s črko S, le da simbol za glavni stavek napišemo višje od simbola za odvisni stavek, med njima pa zapišemo poševnico,
 • položaj odvisnikov (tj. za glavnim stavkom, pred njim ali sredi njega, prim. S/S, S\S,
 • vrsto odvisnikov – to zaznamujemo z enakim podčrtavanjem kot vrsto ustreznega stavčnega člena

(prim. osebkov odvisnik – osebek,

predmetni odvisnik – predmet … )

odvisnik ima namreč kot celota vedno vlogo stavčnega člena ali dela stavčnega člena v glavnem stavku,

 • stopnjo odvisnikov – odvisna od odvisnosti neprvega odvisnika: lahko so odvisni od glavnega stavka (so 1. stopnje) ali od predhodnega odvisnega stavka, zato so 2. stopnje

 

PETEK, 20. 3. 2020                                        

Slovenščina 8. b /1. skupina

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 1. del

 1. Z današnjo pošto si dobil-a rešitve UL, ki si ga rešil-a včeraj. Preveri, primerjaj, čestitaj si, če so naloge prav rešene; če niso, se loti popravkov.
 2. Preglej delovni zvezek in dopolni, če ti kje kaj manjka. (3. sklop od 41. do 48. str. boš

rešil-a naslednjo uro.)

PRILOGA: 8. B R – REŠITVE ODVISNIKI

________________________________________________

Slovenščina 9. a, b, c razred/ 1. in 4. skupina

POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del

Zvezek za slovenščino

Malo za šalo …: Misliš, da bi bilo dobro iti med Mentavajce?! Tam gotovo ni virusa!

Zdaj pa še zares:

V delovnem zvezku reši naloge v poglavju Sestava dvostavčnih in večstavčnih povedi, in sicer od str. 43/1 do 46/6.

Lep in zdrav vikend!

 

ČETRTEK, 19. 3. 2020                                         

 Slovenščina 8. a /1. skupina

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 1. del

 1. Z današnjo pošto si dobil-a rešitve UL, ki si ga rešil-a včeraj. Preveri, primerjaj, čestitaj si, če so naloge prav rešene; če niso, se loti popravkov.
 2. Preglej delovni zvezek in dopolni, če ti kje kaj manjka. (3. sklop od 41. do 48. str. boš

rešil-a naslednjo uro.)

PRILOGA:    8.R – REŠITVE ODVISNIKI (1)

_______________________________________________

Slovenščina 8. b /1. skupina

 POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 1. del

Zvezek za slovenščino

NALOGE:

Reši učni list  ODVISNIKI 8  (OS., PREDM., KRAJ., ČAS. NAČ.)

PRILOGA:  8.R – ODVISNIKI (1)

__________________________________________________

Slovenščina 9. a, b, c razred/ 1. in 4. skupina

 POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del

Zvezek za slovenščino

Ker je bilo včeraj malo več dela, morda nisi dokončal-a. Dokončaj do str. 43, nato pa ponavljaj  to snov tako, da dopolniš miselne vzorce od str. 109 do 113.

 

18. 3. 2020

SREDA, 18. 3. 2020                                         

 Slovenščina 8. a /1. skupina

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 1. del

Reši učni list  ODVISNIKI 8  (OS., PREDM., KRAJ., ČAS. NAČ.)

8.a – 1sk. ODVISNIKI

Slovenščina 8. b /1. skupina

 POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 1. del

Zvezek za slovenščino

NALOGE:

 1. Reši naloge od str. 112 do116

___________________________________________________

Slovenščina 9. a, b, c razred/ 1. in 4. skupina

 POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del

Zvezek za slovenščino

 Reši str. 32 (odgovore zapiši v DZ), nadaljuj na str. 37/ nal. 21 do nal. 32.

Nato v zvezek napiši naslov POTOPIS in prepiši  pravilo s strani 34/nal. 9.

Reši še nal. na str. 42 in 43 (33 do 35)

 

17. 3. 2020

8.ab1.sk. kraj., čas. odv.odt

9.r. – 4. sk

16. 3. 2020

9. razred / 1. in 4. skupina

POTREBŠČINE:

Delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del

Zvezek za slovenščino

NALOGE:

 1. Reši naloge od:
 •  str. 26 do 30
 •  V jezikovni zvezek prepiši pravila pod 2., 4., 14. točko

 

Slovenščina – LIPOVŠEK ŽELJKO

24. 3. 2020
 
6. a, b, c
 
– DZ, reši strani 50-52
8. b/2. sk. 
– preglejte UL, ki ste ga reševali v petek, rešitve v priponki
– berite knjigo za domače branje, izberite med
 I. Tavčar, Med gorami
J. Kersnik, Kmetske slike.
V kolikor nimate knjige, najdete posamezne črtice na spletni povezavi:
(V sredo seveda ne bo preverjanja za oceno ;))
Dodatni in dopolnilni pouk
23. 3. 2020
 
6. a, b, c
– začnemo s poglavjem 17 
– rešite str. 46-49
8. a/2. sk. 
– preglejte UL, ki ste ga reševali v petek, rešitve v priponki
– berite knjigo za domače branje, izberite med
 I. Tavčar, Med gorami
J. Kersnik, Kmetske slike.
V kolikor nimate knjige, najdete posamezne črtice na spletni povezavi:
(V sredo seveda ne bo preverjanja za oceno 😉
20. 3. 2020
SLJ, 6. a, 6. b, 6. c
-Izberi si poljubno športno ali družabno igro in v zvezek napiši OPIS IGRE (npr. človek ne jezi se, enka, šah, odbojka, košarka, nogomet …). Upoštevaj značilnosti besedilne vrste:
kje se igra, kdo igra, s čim se igra, kako se igra.
8. a/2. sk. in 8. b/2. sk. 
 – reši učni list v priponki
VSEM LEP VIKEND, VELIKO ZDRAVJA IN VESELJA PRI REŠEVANJU NALOG!
19. 3. 2020
SLJ, 6. a, 6. b, 6. c
– poglavje 16, preberi opis igre na str. 37 – LETALO BREZ PILOTA
– reši nalogo 8 na str. 36
– reši naloge 14, 15, 16 na str. 38-39
SLJ, 8.b/2. sk. 
 – V preglednici odvisnikov si poglej in označi POGOJNI ODVISNIK
– v DZ reši strani 23-26 (naloge 18-24)
18. 3. 2020
SLJ, 6. a, 6. b, 6. c
– rešitve preglednica glagolov v priponki
– pogl. 14 reši do konca (str. 23-26)
8.a/2. sk. 
-V preglednici odvisnikov si poglej in označi POGOJNI ODVISNIK
– v DZ reši strani 23-26 (naloge 18-24)
8.b/2. sk. 
–  V DZ reši vse do str. 19, v kolikor še nisi (bi moralo biti)
– V preglednici odvisnikov si oglej in označi NAMERNI ODVISNIK
– V DZ reši naloge na straneh 20–23 ( naloge 9-17)
17. 3. 2020
 
SLJ, 6. a, 6. b, 6. c
 
-Naredite snov za 16. 3.
Dodatni in dopolnilni pouk
 
– interaktivne vaje: glagol

16. 3. 2020

SLJ, 6.a, 6.b, 6.c razred

– DZ 2. del, str. 20 (v kolikor še ni rešena)
– DZ 2. del, stran 21 (v besedilu o noricah podčrtaj vse glagole, 30 jih je), izpiši v tabelo in jim določi osebo, število in čas – v zvezek, nedoločnike tudi! (REŠITVE POŠLJEM JUTRI)
-str. 21 , naloge 22, 23
-str. 22

SLJ, 8. a/2. sk

1. V DZ reši vse do str. 19, v kolikor še nisi (bi moralo biti)
2. V preglednici odvisnikov si oglej in označi NAMERNI ODVISNIK
3. V DZ reši naloge na straneh 20 – 23 ( naloge 9-17)

Dostopnost