Učbeniški sklad

O učbeniškem skladu

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

 V sklad so vključeni učbeniki od 1. do 9. razreda, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo in so potrjeni za tekoče šolsko leto. Komplete učbenikov za posamezni razred izberejo učitelji na strokovnih aktivih.

 Učbeniki so rabljeni in namenjeni učencem več generacij.

 Izposoja učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna (od leta 2008 jo v celoti krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).