Kako poteka izposoja?

 

Najkasneje do 15. junija dobite učenci in starši seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih boste potrebovali v naslednjem šolskem letu. Seznam je objavljen tudi na spletni strani šole.

Če se odločite za izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada, morate izpolniti in podpisati naročilnico na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru. 

Učenci od 1. do 3. razreda prejmejo učna gradiv v mesecu juniju oz. prvi teden v septembru. Učenci od 4. do 9. razreda dobijo učbenike zadnje dni pouka oziroma prvi teden novega šolskega leta v kabinetu učbeniškega sklada.

 Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine morate kupiti sami.

Dostopnost