Skoči na glavno vsebino
Select Page

Knjižnica – osnovni podatki

 

Naslov Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana
Telefon 030 482 507
E-pošta bernarda.frass@os-vrhovci.si
senja.skolc-susnik@os-vrhovci.si
Knjižničarki Bernarda Frass , univ. dipl. bibliotekarka
 

Senja Školc Sušnik , šolska knjižničarka

 

 

O naši knjižnici

Knjižne policije ponujajo več kot 11.000 enot knjižničnega gradiva. Polegičnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo: glasbene zgoščenke, multimedijske zgoščenke, časopise, učila … Mladinske revije lahko učenci prebirajo v samo v čitalnikih in pri pouku, medtem ko je ostalo neknjižno gradivo na razpolago le učiteljem pri njihovem delu. Strokovne revije in časopisi se nahajajo v zbornici in so na razpolago vsem zaposlenim.

Izposoja poteka z izkaznicami, ki se hkrati uporabljajo tudi za kosilo.

Čitalnica

Čitalnica je skromna, povezana kar s knjižnico. V njej so 4 mize in deset stolov. Tu lahko učenci berejo, šepetajo, pišejo domače naloge, iščejo informacije za govorni nastop, seminarske in raziskovalne naloge, rešujejo knjižno uganko, včasih pa se tudi zabavajo, smejijo, tudi prepevajo … Na razpolago sta tudi dva računalnika, kjer lahko učenci brskajo po internetu , pišejo seminarske in raziskovalne naloge, pa referate, knjižno uganko, pregledujejo zgoščenke …

Urejenost gradiva v knjižnici

   • CICIBANI – leposlovje od 1. do 3. razreda
   • PIONIRJI – leposlovje od 4. do 6. razreda
   • MLADINA – leposlovje od 7. do 9. razred
   • L – ljudsko slovstvo
   • POUČNE KNJIGE – urejene po UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija)
Dostopnost