Skoči na glavno vsebino
Select Page

Knjižnični red

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci, učitelji in ostali delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo učenci knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznico varujejo in uporabljajo vsa leta šolanja.

Čas izposoje

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta po urniku, ki je na vratih knjižnice.

V času, ko ima knjižničarka pouk je knjižnica zaprta.

Izposoja knjižničnega gradiva in izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 15 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 15 dni. Po tem roku je potrebno knjigo vrniti.

Knjige za bralno značko in domače branje se izposojajo le za 15 dni, po tem roku jih je potrebno vrniti in se ne podaljšujejo. Za angleško in nemško bralno značko si lahko izposodite le 1 naslov knjige.

Neknjižno gradivo ( zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igre …) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga lahko izposodijo le učitelji, učenci pa ga lahko uporabljajo le v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, priročniki, atlasi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek. Izjemoma si ga lahko izposodijo za krajši čas, če ga potrebujejo pri pouku.

Serijske publikacije ( časniki, časopisi) si uporabniki ne izposojajo in jih prebirajo le v čitalnici.

Rezervacije gradiva ni.

Učenci si med poletnimi počitnicami ne izposojajo gradiva. Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15., ostali učenci pa do zaključka pouka.

Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje brez vednosti knjižničarke.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim, po vsebini enakovrednim gradivom, in sicer v dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v knjižnici

zlata pravila – smem železna pravila – ne smem
BEREM KNJIGE IN REVIJE NE HODIM V ČEVLJIH
PIŠEM REFERATE IN SEMINARSKE NALOGE NE JEM IN NE PIJEM
NAJDEM SVOJ MIR SE NE LOVIM IN SKRIVAM
SE UČIM NE VPIJEM
PIŠEM DOMAČO NALOGO NE TEKAM PO KNJIŽNICI
TIHO SE POGOVARJAM S PRIJATELJI NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE NE PREKLINJAM
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
UPORABLJAM RAČUNALNIK SE NE PRETEPAM
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG
POZDRAVLJAM IN SE ZAHVALIM NE HODIM PO STOLIH IN BLAZINAH

Uporaba računalnika

Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.

Prednost pri iskanju imajo učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo in učenci, ki nimajo doma računalnika.

PREPOVEDANA je uporaba računalniških igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje.

NI DOVOLJENO:

  • brisanje nameščenih programov,
  • nameščanje programov,
  • uničevanje strojne opreme.

 

 

Dostopnost