Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Učbeniški sklad

Najkasneje do 15. junija bodo na spletni strani šole objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih boste potrebovali v naslednjem šolskem letu.

Če se NE odločite za izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada, morate izpolniti in podpisati izjavo

Učenci od 1. do 3. razreda prejmejo učna gradiv v mesecu juniju oz. prvi teden v septembru. Učenci od 4. do 9. razreda dobijo učbenike zadnje dni pouka oziroma prvi teden novega šolskega leta v knjižnici ali kabinetu učbeniškega sklada.

Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine morate kupiti sami.

Vračanje učbenikov poteka v drugi polovici junija, in sicer po urniku, ki ga prejmejo učenci in njihovi razredniki.

NAVODILA ZA VRAČANJE

Preden učbenike vrnete, jih uredite: odvijete – če je to mogoče, “poradirate”, poravnate “ušesa” …

Vse učbenike vrnete naenkrat v KOMPLETU.

Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali zanje, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti ali jih nadomestite.

Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. Vsak lahko prispeva k čim boljši ohranjenosti.

Učbenike ovijte tako, da ne poškodujete črtne kode ali učbenika. Nalepk z imeni ne lepite neposredno na učbenike. V učbenike ne pišite, rišite in ne podčrtujte.

Učbenike morate ob zaključku šolskega leta vrniti v učbeniški sklad.

Preden učbenike vrnete, jih uredite: odvijete – če je to mogoče, poradirate, poravnate »ušesa« ipd. Vse učbenike vrnete naenkrat v kompletu.

Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali zanje v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju  učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti ali jih nadomestiti.

Pazite na učbenike, da jih bodo lahko uporabljale tudi naslednje generacije.

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Na OŠ Vrhovci deluje učbeniški sklad (US), s katerim vsem učencem omogočamo brezplačno izposojo učbenikov. Obrabnino za učbenike iz US vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

V sklad so vključeni učbeniki od 1. do 9. razreda, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo in so potrjeni za tekoče šolsko leto. Komplete učbenikov za posamezni razred izberejo učitelji na strokovnih aktivih.

Učbeniki so rabljeni in namenjeni učencem več generacij.

Učenci od 1. do 3. razreda prejmejo brezplačen komplet učnega gradiva, ki jim ga ob zaključku šolskega leta NI POTREBNO VRAČATI. Učenci od 4. do 9. razreda morajo ob zaključku šolskega leta VRNITI KOMPLET IZPOSOJENIH UČBENIKOV v knjižnico. Če je kakšen učbenik uničen, poškodovan ali izgubljen, morate zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti ali jih nadomestiti.

Na spletni strani šole so za vsak razred objavljeni učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine, ki jih potrebujejo učenci.

Pri seznamih bodite še posebej POZORNI pri nakupu šolskih potrebščin, saj je pri mnogo predmetih zaželeno, da nadaljujete z uporabo zvezkov iz preteklih let in DOKUPITE pripomočke, ki jih potrebujete

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4226

Katalog učbenikov:

http://www.zrss.si/?rub=2134

 

Dostopnost