Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Opisi izbirnih predmetov v šolskem letu 2024/25

NAZIV IZBIRNEGA PREDMETA IN RAZRED V KATEREM SE IZVAJAOPIS PREDMETA
4. razred
Drugi tuji jezik – nemščina (N2N)prenos datoteke
Neobvezni izbirni predmet Šport (NŠP)prenos datoteke
5. razred
Drugi tuji jezik – nemščina (N2N)prenos datoteke
Neobvezni izbirni predmet Tehnika (NTE)prenos datoteke
6. razred
Drugi tuji jezik – nemščina (N2N)prenos datoteke
Neobvezni izbirni predmet Šport (NŠP)prenos datoteke
7. razred
Astronomija – Daljnogledi in planeti (DIP)prenos datoteke
Filmska vzgoja (FVZ)prenos datoteke
Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (FIE)prenos datoteke
Likovno snovanje 1(LS1)prenos datoteke
Nemščina 1(NI1)prenos datoteke
Obdelava gradiv – Kovina (OGK)prenos datoteke
Računalništvo – Urejanje besedil (UBE)prenos datoteke
Rastline in človek (RČL)prenos datoteke
Risanje v geometriji in tehniki (RGT)prenos datoteke
Slovenščina – Gledališki klub (GKL)prenos datoteke
Šport za sprostitev (ŠSP)prenos datoteke
Turistična vzgoja (TVZ)prenos datoteke
Varstvo pred naravnimi nesrečami (VNN)prenos datoteke
Verstva in etika 1 (VE1)prenos datoteke
Vezenje – Angleško vezenje in rišelje vezenje (VEA)prenos datoteke
Vzgoja za medije tisk (TIS)prenos datoteke
8. razred
Astronomija – Daljnogledi in planeti (DIP)prenos datoteke
Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja (KDN)prenos datoteke
Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (FIE)prenos datoteke
Geografija – Življenje človeka na Zemlji (ŽČZ)prenos datoteke
Likovno snovanje 2 (LS2)prenos datoteke
Nemščina 2 (NI2)prenos datoteke
Obdelava gradiv – Kovina (OGK)prenos datoteke
Organizmi v naravi in umetnem okolju (ONA)prenos datoteke
Poskusi v kemiji (POK)prenos datoteke
Računalništvo – Multimedija (MME)prenos datoteke
Risanje v geometriji in tehniki (RGT)prenos datoteke
Slovenščina – Gledališki klub (GKL)prenos datoteke
Šport za zdravje (ŠZZ)prenos datoteke
Verstva in etika 1 (VE1)prenos datoteke
Vezenje – Angleško vezenje in rišelje vezenje (VEA)prenos datoteke
9. razred
Astronomija – Daljnogledi in planeti (DIP)prenos datoteke
Izbrani šport (nogomet in odbojka) (IŠP)prenos datoteke
prenos datoteke
Likovno snovanje 3 (LS3)prenos datoteke
Načini prehranjevanja (NPH)prenos datoteke
Nemščina 3 (NI3)prenos datoteke
Obdelava gradiv – Kovina (OGK)prenos datoteke
Projekti iz fizike in tehnike (PFT)prenos datoteke
Računalništvo – Računalniška omrežja (ROM)prenos datoteke
Retorika (RET)prenos datoteke
Risanje v geometriji in tehniki (RGT)prenos datoteke
Slovenščina – Gledališki klub (GKL)prenos datoteke
Sodobna priprava hrane (SPH)prenos datoteke
Verstva in etika 1 (VE1)prenos datoteke
Vezenje– Angleško vezenje in rišelje vezenje (VEA)prenos datoteke

 

 

Dostopnost