Skoči na glavno vsebino
Select Page
Poročilo z Državnega tekmovanja iz Logike za 8. in 9. razrede

Poročilo z Državnega tekmovanja iz Logike za 8. in 9. razrede

V soboto, 11.11. 2023, je na Fakulteti za elektrotehniko potekalo Državno tekmovanje iz logike. Tekmovanja so se udeležili štirje učenci naše šole. Hana Zupančič, Andraž Može, Lucija Oven in Ela Biasizzo. Vsi so bili uspešni. 

Hana Zupančič je osvojila prvo mesto med vsemi osmošolci v Sloveniji in s tem zlato priznanje.

Vsem štirim učencem za rezultate iskreno čestitamo.

V imenu učiteljskega zbora in vodstva šole, Jožica Okorn, vodja tekmovanja na OŠ Vrhovci

 

Končno poročilo
Poročilo z Državnega tekmovanja iz Logike za 8. in 9. razrede

Poročilo o tekmovanju iz logike v šolskem letu 2023/24

Tekmovanje je potekalo na različnih stopnjah. Za učence četrtih in petih razredov je potekalo 28. 9. 2023 v šoli. Udeležilo se ga je 25 učencev. Dosegli so lahko bronasto priznanje. Bronasto priznanje so prejeli Jan Rožič iz 4.c, Jens Čergar iz 4.a, Ajda Polajnar iz 4.d, Orion Vanič iz 5.d, Sara Spasojevič iz 5.c, Ema Đžurović iz 5.c, Jaša Virant iz 5.c, Ema Rebernik iz 5.c, Tristan Otoničar iz 5.c in Iva Urbančič iz 5.c razreda.

Za učence šestih in sedmih razredov je potekalo dvostopenjsko tekmovanje.
28. 9. 2023 je potekalo šolsko tekmovanje. Udeležilo se ga je 24 šestošolcev in sedmošolcev. Učenci so lahko na šolskem tekmovanju dosegli bronasto priznanje. Tisti, ki bi se uvrstili v drugi tekmovalni krog, bi lahko dosegli srebrno oziroma zlato priznanje. V drugi krog tega tekmovanja se ni uvrstil nihče.
Bronasto priznanje so dosegli Ruben Balkovec iz 6.a, Zoja Kragelj iz 6.b, Ema Kragelj iz 6.b, Mark Ucman iz 6.c, Peter Cencelj iz 7.c, Ana Milošević iz 7.b in Matija Trobec iz 7.a razreda.

Za učence osmih in devetih razredov je organizirano tristopenjsko tekmovanje. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 29 osmošolcev in devetošolcev. Najboljši izmed njih so se uvrstili v drugi krog tekmovanja, to je regijski nivo. Bronasto priznanje so lahko učenci prejeli na drugem nivoju, ki je potekal na OŠ Kašelj v soboto, 21. 10. 2023. Najboljši izmed tekmovalcev so se uvrstili na državni nivo tekmovanja, kjer lahko osvojijo tudi srebrno ali zlato priznanje. Državni nivo tekmovanja bo 11. 11. 2023 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Prejemniki bronastih priznanj so Hana Zupančič iz 8.c, Lija Krošelj iz 8.c, Andraž Može iz 8.a, Luna Kepa Uhan iz 8.a, Ela Biasizzo iz 9.b, Lucija Oven iz 9.c, Tibor Maček iz 9.a, Brina Verovnik iz 9.b, Jaka Kostanjšek iz 9.a ter Jan Mai Faletič iz 9.c razreda.
Na državno tekmovanje so se uvrstili Hana, Andraž, Ela in Lucija.

Tekmovalne naloge so bile precej zahtevne, zato za osvojena priznanja čestitamo prav vsem tekmovalcem. Seveda držimo pesti za učence, ki so se uvrstili na državni nivo tekmovanja.

Za strokovni aktiv matematikov zapisala Joži Okorn

Poročilo z Državnega tekmovanja iz Logike za 8. in 9. razrede

Poročilo o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja

S tekmovanji smo pričeli v četrtek, 16.3.2023. Učenci od 1.do 7. razreda so tekmovali za Kenguru Vegovo priznanje, učenci 8. in 9.razredov pa za Vegovo priznanje.

Na šolskem nivoju tekmovanja učenci rešujejo naloge izbirnega tipa, ki zajemajo splošno razgledanost, logiko, matematična znanja.

Prejemniki priznanj:
1. RAZRED
Anže Bajec, Aron Bečirhodžić Tuma, Ema Juvan, Svit Lovinčič, Filip Zorman, Maja Aisling Bartolj, Luka Cedilnik, Zala Lončar, Ajda Videnič, Arseniia Andronnikova, Domen Curk, Kristijan Djordjevič, Tian Golec, Jurij Grabrijan, Patrik Kmetec, Lev Podobnikar, Lena Polajnar, Tim Previšič, Tymofii Systsov, Tajda Zavrtanik, Luka Zupančič, Nika Likozar, Mina Trotovšek, Nika Božičković, Sara Čefarin, Emma Dimnik, Nika Hribar, Oskar Jakus, Lev Majcen, Lana Malič, Filip Mijić, Matic Omahen, Jan Pristov, Tibor Sekula, Jan Štirn, Maša Vojinović Sirk, Suzana Aliti, Matija Jaklič, Julija Planinc, Larisa Požarnik, Petra Slapničar, Filip Zdešar, Iris Zulić.
2. RAZRED
Tina Čančula, Matej Verginc, Alen Beširević Zonta, Gaber Juvan, Jaka Otoničar, Sara Rožič Ivić, Domen Metelko, Iva Adlešič, Filip Borštnar, Katarina Strajnar, Tristan Baloh Leban, Lara Jovan, Tine Kožuh Manfreda, Adrijan Meserko, Ula Plahutnik, Iva Podbregar, Maja Ščuka, Liza Amarie Weissenbach, Katarina Šemrov.
3. RAZRED
Vita Farkaš, Jaša Kljun, Jan Rožič, Oto Zorman, Lovro Zalaznik, Gašper Suban, Mia Zupančič, Zarja Bajec, Matej Magdevski, David Štrus, Mia Ule, Noa Aviram Vodišek, Tom Gavrilov, Kiara Furlič, Nika Makarovič, Mila Petan, Mia Lara Rac, Jakob Šalamon.
4. RAZRED
Orion Vanič, Tristan Otoničar, Jaša Virant, Lan Krošelj, Ema Rebernik, Lena Verhovec, Čarna Klemenc, David Nanut, Žiga Sedej, Jaša Videnič.
5. RAZRED
Mark Ucman, Ruben Balkovec, Filip Oven, Vid Sušnik, Mica Gavritović.
6. RAZRED
Matej Strajnar, Naja Bobovnik, Peter Cencelj, Petra Dolinar.
7. RAZRED
Alfred Popovič, Kaja Ucman, Hana Zupančič, Luna Kepa Uhan, Lien Faletič, Žiga Majc, Eva Medved, Nashay Špindler, Pascal Tom Trontelj, Lija Krošelj, Andraž Može, Zala Kušer, Tine Steiner, Miha Zdešar.
8. RAZRED
Lucija Oven, Vesna Bregar Pavlin, Tibor Maček, Ela Biasizzo, Manca Smolčič, Brina Verovnik, Vitan Stergar Jaklič.
9. RAZRED
Jure Steiner, Svit Purič, Taja Katarina Sojar, Kristina Touzery, Gal Doljšak.
Na predmetni stopnji se najboljši učenci v Sloveniji pomerijo v znanju matematike na regijskem in kasneje na državnem nivoju. Na teh stopnjah ni več samo nalog izbirnega tipa, komisija doda tudi težje, klasične, problemske naloge, ki pokažejo, kako so učenci dobri v osvajanju in nadgradnji snovi, ki je predpisana za našo mladino v učnih načrtih.

Na regijsko tekmovanje je bilo povabljenih precej učencev naše šole: 4je šestošolci, kar 13 učencev sedmih razredov, 7 osmošolcev in 5 učencev devetih razredov.

PREJEMNIKI PRIZNANJ NA REGIJSKEM NIVOJU:
6. RAZRED
Naja Bobovnik
7. RAZRED
Andraž Može, Luna Kepa Uhan, Kaja Ucman, Alfred Popovič, Tine Steiner, Lija Krošelj.
8. RAZRED
Ela Biasizzo, Tibor Maček, Vesna Bregar Pavlin, Lucija Oven, Vitan Stergar Jaklič, Brina Verovnik, Manca Smolčič.
9. RAZRED
Jure Steiner, Svit Purič, Gal Doljšak, Taja Katarina Sojar.

Na državni nivo tekmovanja je bilo povabljenih 9 učencev naše šole: eden izmed sedmošolcev, štirje osmošolci in štirje devetošolci. Na tem tekmovalnem nivoju lahko učenci osvojijo srebrno ali celo zlato priznanje.

PREJEMNIKI SREBRNIH PRIZNANJ SO: Ela Biasizzo (8.b), Vesna Bregar Pavlin (8.a), Lucija Oven (8.c), Gal Doljšak (9.a).
PREJEMNIKA ZLATIH PRIZNANJ STA: Jure Steiner (9.a) in Andraž Može (7.a).

Čestitamo prav vsem tekmovalcem!
Zapisala: Jožica Okorn

Poročilo z Državnega tekmovanja iz Logike za 8. in 9. razrede

Interesno tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2022/23

Na naši šoli smo 4. aprila izvedli šolsko interesno tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje, na katerem so sodelovali učenci od 1. do 7. razreda.

Tekmovalo je 18 učencev 2. razreda, 24 učencev 3. razreda, 17 učencev 4. razreda, 12 učencev 5. razreda, 10 učencev 6. razreda in 8 učencev 7. razreda.

Dosegli so naslednje rezultate:

–  v 2. in 3. razredu so vsi tekmovalci dobili priznanje,

–  v 4. razredu so priznaje prejeli Juta Trotovšek (4. c), Ema Rebernik (4. c), Ema Đurović (4. c), Čarna Klemenc (4. d) in Rebeka Kralj (4. c),

– v 5. razredu so priznanje prejeli Mark Ucman (5. c), Ruben Balkovec (5. a), Zoja Zorman (5. b), Brina Delić Šori (5. a) in Ana Maria Gracer (5. b),

– v 6. razredu so priznanja prejeli Uršula Maruša Maček (6. b), Peter Cencelj (6. c) in Maja Marinč (6. c),

– v 7. razredu pa sta priznanje prejeli Kaja Ucman (7. b) in Hana Zupančič (7. c).

Čestitamo vsem učencem, ki so prejeli priznanja.

Senja Školc Sušnik,

organizatorica tekmovanja na OŠ Vrhovci

Poročilo z Državnega tekmovanja iz Logike za 8. in 9. razrede

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

V  ponedeljek, 16. januarja 2023, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje. Tekmovanja se je udeležilo 14 učencev 8. razreda in 12 učencev 9.razreda.

Na regijsko tekmovanje so se udeležili : Janez Škerl (8.c), Ela Biasizzo (8.b), Jure Steiner (9.a), Manca Medved (9.a), Svit Purič (9.a) in Aleksander Tišler (9.c).

Učencem iskrene čestitke!

Učiteljica kemije, Natalija Ulčar

Dostopnost