Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

ZAP.

ŠT.

DEJAVNOST ZA UČENCE MENTOR ČAS IZVAJANJA
1. Planinski krožek 3.  – 5.  razred Bernarda Frass sobota/mesec
2. Likovni krožek 5., 6., 7. razred Marjeta Tanko torek 12.45 – 14.20
3. Otroški pevski zbor 1. – 2.  razred Andreja Martinjak četrtek 7.30
4. Otroški pevski zbor

3. – 5.  razred

 

Andreja Martinjak torek, sreda 7.30
5. Mladinski pevski zbor

6. – 9.  razred

 

Andreja Martinjak

torek 12.45 – 14.20

sreda 13.35  –  14.20

6. Planinski krožek 6. – 9.  razred Urška Colnar sobota/mesec
7. Šolska skupnost in otroški parlament 6. – 9. razred Urška Colnar

Po dogovoru

1 x mesečno

8. Šolska skupnost 1., 5. razred Tina Golias Harle

Po dogovoru

1 x mesečno

9. Vesela šola 4. – 6. razred Metka Magajna

sreda

13.35 – 14.20

10. Logična pošast 4., 5.  razred Anja Šuštar sreda pred-ura
11. Slovenski znakovni jezik 7., 8., 9. razred Jana Šircelj

po dogovoru

1 x tedensko

12. Cici vesela šola 1. razred Anja Šivic samo tekmovanje
13.

Multimedija

(šolski radio, ozvočenje)

5. – 9. razred Anže Zavrl

po dogovoru

1 x tedensko

14. Logična pošast 2., 3.  razred Nina Fürst

torek

7. 30 – 8.15

15. Joga 1 3. – 5.  razred Anja Japelj

četrtek

12.45 – 13.30

16. Joga 1 6. – 9.  razred Anja Japelj

četrtek

13.35. – 14.20

17. Prva pomoč 7.- 8.  razred Milana Slivnik Štrumbl

torek

12.45 – 13.30

18. Kultura oglaševanja 6. – 9.  razred Urška Letnar Smolčič po dogovoru
19. e-Twinning 6. razred Tina Lipovšek po dogovoru
20. Matematično – logične delavnice 3. – 5. razred Urška Letnar Smolčič

petek

7.30 – 8.15

21. Dramski krožek 3., 4., 5. razred Maja Jablanovič po dogovoru
22. Plezanje 1. – 3. razred zunanji izvajalec po dogovoru
23. Del narave smo mi 4., 6. razred

Maja Bavdek

Jožica Okorn

sreda 12.45 -13.30

 

Prijavnica za interesne dejavnosti