Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana
Davčna številka: 34317627
Matična številka: 5084989
Št. TRR: 01261-6030665280
Spletna stran: http://www.os-vrhovci.si

Kako nas prikličete

 

Ravnateljica    Marjanca Vampelj                     mac-vampelj@os-vrhovci.si 01 423 03 71
Pomočnica ravnateljice Urška Letnar Smolčič                 urska.letnar@os-vrhovci.si 01 423 03 72
Tajništvo Tatjanca Kepa                        tajnistvo@os-vrhovci.si 01 423 03 70
Zbornica strokovni delavci 01 423 03 73
Računovodstvo

Mirjam Sedej                  racunovodstvo@os-vrhovci.si

Mojca Srebrnič                 racunovodstvo1@os-vrhovci.si

01 423 03 74
Svetovalna služba

Jernej Jurčec                jernej.jurcec@os-vrhovci.si

Maja Habicht Gorički     maja.habicht-goricki@os-vrhovci.si  

Tadeja Pust                  tadeja.pust@os-vrhovci.si

01 423 03 80

01 423 03 75

 

Učitelji dodatne strokovne pomoči

Melita Ažman                  melita.azman@os-vrhovci.si

Anja Japelj                 anja.japelj@os-vrhovci.si

Vesna Mucić                 vesna.mucic@os-vrhovci.si

Jana Okorn                  jana.okorn@os-vrhovci.si

Ina Pavlenč                    ina.pavlenc@os-vrhovci.si

Tadeja Pust                  tadeja.pust@os-vrhovci.si

Andreja Rančigaj                 andreja.rancigaj@os-vrhovci.si

 01 423 03 76
Knjižnica

Bernarda Frass                 bernarda.frass@os-vrhovci.si

Senja Školč Sušnik                 senjaskolc@gmail.com

030 482 507
Hišnik Bojan Zidar 01 423 03 78
Kuhinja

Bojan Kološa

Urban Koren

Mojca More

Katarina Rončelj

Janja Topolovec

01 423 03 79
Čistilke

Suzana Jeftimova

Ljudmila Lomšek

Mirsada Macanović

Valentina Malinova

Natka Stoimenovska

Indira Sulijć

Marija Šalamun

 

 

Dostopnost