Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana
Davčna številka: 34317627
Matična številka: 5084989
Št. TRR: 01261-6030665280
Spletna stran: http://www.os-vrhovci.si
E-pošta – tajništvo: tajnistvo@os-vrhovci.si
E-pošta – računovodstvo: racunovodstvo@os-vrhovci.si
 

Kako nas prikličete

 

Ravnateljica    Marjanca Vampelj                     mac-vampelj@os-vrhovci.si 01 423 03 71
Pomočnica ravnateljice Urška Letnar Smolčič                 urska.letnar@os-vrhovci.si 01 423 03 72
Tajništvo       Tatjanca Kepa                 tajnistvo@os-vrhovci.si 01 423 03 70
Zbornica strokovni delavci 01 423 03 73
Računovodstvo

Mojca Srebrnič                 racunovodstvo1@os-vrhovci.si

Mirjam Sedej                  racunovodstvo@os-vrhovci.si

01 423 03 74 031 481 859
Svetovalna služba

            Jernej Jurčec                jernej.jurcec@os-vrhovci.si

Maja Habicht Gorički     maja.habicht-goricki@os-vrhovci.si

01 423 03 80

01 423 03 75

Učitelji dodatne strokovne pomoči

Vesna Mucić                 vesna.mucic@os-vrhovci.si

Anja Japelj                 anja.japelj@os-vrhovci.si

Jana Okorn                  jana.okorn@os-vrhovci.si

Tadeja Pust                  tadeja.pust@os-vrhovci.si

Melita Ažman                  melita.azman@os-vrhovci.si

Ina Pavlenč                 inap@os-vrhovci.si

Andreja Rančigaj                 andreja.rancigaj@os-vrhovci.si

 01 423 03 76
Knjižnica

Bernarda Frass                 bernarda.frass@os-vrhovci.si

Senja Školč Sušnik                 senjaskolc@gmail.com

030 482 507
Hišnik Bojan Zidar 01 423 03 78
Kuhinja

Bojan Kološa

Janja Topolovec

Katarina Rončelj

Mojca More

Urban Koren

01 423 03 79
Čistilke

Suzana Jeftimova

Valentina Malinova

Natka Stoimenovska

Marija Šalamun

Ljudmila Lomšek

Mirsada Macanović

 

 

Dostopnost