Kontakti

Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana

Davčna številka: 34317627
Matična številka: 5084989
Št. TRR: 01261-6030665280

Spletna stran: http://www.os-vrhovci.si

E-pošta – tajništvo: tajnistvo@os-vrhovci.si

E-pošta – računovodstvo: racunovodstvo@os-vrhovci.si

 

Kako nas prikličete

 

Ravnateljica Marjanca Vampelj 01 423 03 71
Pomočnica ravnateljice Urška Letnar Smolčič 01 423 03 72
Tajništvo Tatjanca Kepa 01 423 03 70
Zbornica strokovni delavci 01 423 03 73
Računovodstvo

Mojca Srebrnič

Mirjam Sedej

01 423 03 74

031 481 859

Svetovalna služba

Jernej Jurčec

Maja Habicht Gorički

01 423 03 80

01 423 03 75

Učitelji dodatne strokovne pomoči

Vesna Mucić

Anja Japelj

Jana Okorn

Tadeja Pust

Melita Ažman

Ina Pavlenč

Andreja Rančigaj

 01 423 03 76
Knjižnica

Bernarda Frass

Senja Školč Sušnik

030 482 507
Hišnik Bojan Zidar 01 423 03 78
Kuhinja

Bojan Kološa

Janja Topolovec

Katarina Rončelj

Mojca More

Urban Koren

01 423 03 79
Čistilke

Suzana JeftimovaValentina Malinova

Natka Stoimenovska

Marija Šalamun

Ljudmila Lomšek

Mirsada Macanović

 

Dostopnost