Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja šole.

V svetovalni službi se lahko oglasite po predhodnem dogovoru z vodstvom šole. Pišete lahko na: jernej.jurcec@os-vrhovci.si in maja.habicht-goricki@os.vrhovci.si.

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Izšel je razpis za šolsko leto 2022/2023. Informacije o vrstah programov, splošnih in posebnih vpisnih pogojih, rokih za prijave in vpisih ter merilih za izbiro za programe nižjega in srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij v šolskem letu 2022/2023.

ROKOVNIK KARIERNE ORIENTACIJE 2021/2022

INFORMACIJE O VRSTAH PROGRAMOV, SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER MERILIH ZA IZBIRO ZA PROGRAME NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA OZIROMA TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN GIMNAZIJ V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/24 (povezava)

Vabilo na vpis v 1. razred

Povezava za spletno naročanje: https://calendly.com/osvrhovci/vpis

VPIS V KRAJŠI PROGRAM VRTCA (slovensko)

ENROLLMENT IN THE SHORT KINDERGARTEN PROGRAME (angleško)

REGJISTRIMI NË PROGRAMIN E SHKURTËR KOPSHT (albansko)

 

 

 

Dostopnost