Šolska svetovalna služba

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja šole.

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan od 9. do 14. ure in v času popoldanskih govorilnih ur. V popoldanskem času se lahko oglasite po predhodnem dogovoru s svetovalnim delavcem.

Prva informacija MIZS o stanju prijav na srednje šole na dan 20. 5. 2020

Seznam elektronskih naslovov srednješolskih svetovalnih služb – LJ

Izjava za prenos prijave na daljavo

Nov rokovnik in navodila za starše ob vpisu v SŠ

PRAZNA PRIJAVA ZA VPIS

Izpolnjena prijava VZOREC

RAZPIS za vpis v srednje šole za š. l. 2020/2021

Deficitarni poklici 2019

Seznam šol – spletne strani

Dostopnost