Šolska svetovalna služba

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja šole.

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan od 9. do 14. ure in v času popoldanskih govorilnih ur. V popoldanskem času se lahko oglasite po predhodnem dogovoru s svetovalnim delavcem.

RAZPIS za vpis v srednje šole za š. l. 2020/2021

Deficitarni poklici 2019

Vloga za dodelitev subvencije za udeležbo v šoli v naravi (povezava do vloge)

Prijavnica za vpis v srednje šole

Seznam šol – spletne strani