Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Merila in kriteriji ocenjevanja

Šolsko leto 2023/24

Obvezni, obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti

RAZREDI/PREDMETIMERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA
OBVEZNI PREDMETI
1. razredprenesi dokument
2. razredprenesi dokument
3. razredprenesi dokument
4. razredprenesi dokument
prenesi dokument Šport N. Pust
5. razredprenesi dokument
Angleščina (TJA)prenesi dokument
Biologija (BIO)prenesi dokument 8. razred
prenesi dokument 9. razred
Domovinska in državljanska kultura in etika (DKE)prenesi dokument
Fizika (FIZ)prenesi dokument
Geografija (GEO)prenesi dokument
Glasbena umetnost (GUM)prenesi dokument
Gospodinjstvo (GOS)prenesi dokument
Kemija (KEM)prenesi dokument
Likovna umetnost (LUM)prenesi dokument
Matematika (MAT)prenesi dokument
Naravoslovje (NAR)prenesi dokument
Slovenščina (SLJ)prenesi dokument
Šport (ŠPO)prenesi dokument 6. in 7. razred - N. Pust, M. Babšek
prenesi dokument 8. in 9. razred - V. Horvat
prenesi dokument - A. Tihi
Tehnika in tehnologija (TIT) prenesi dokument
Zgodovina (ZGO)prenesi dokument
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - (7. - 9. razred)
Filmska vzgoja (IP-FVZ)prenesi dokument
Filozofija za otroke - Kritično mišljenje (IP-FIK)prenesi dokument
Filozofija za otroke - Etična raziskovanja (IP-FIE)prenesi dokument
Gledališki klub (IP-GKL)prenesi dokument
Izbrani šport - nogomet (IP-IŠPn)prenesi dokument
Izbrani šport - odbojka (IP-IŠPo)prenesi dokument
Likovno snovanje I (IP-LS1)prenesi dokument
Likovno snovanje II (IP-LS2)prenesi dokument
Likovno snovanje III (IP-LS3)prenesi dokument
Načini prehranjevanja (IP-NPH)prenesi dokument
Nemščina 1 (IP-NI1)prenesi dokument
Nemščina 2 (IP-NI2)prenesi dokument
Nemščina 3 (IP-NI3)prenesi dokument
Obdelava gradiv - Les (IP-OGL)prenesi dokument
Osnovni vbodi in tehnike vezenja (IP-VEO)prenesi dokument
Poskusi v kemiji (IP-POK)prenesi dokument
Računalništvo - Multimedija (IP-MME)prenesi dokument
Računalništvo - Urejanje besedil (IP-UBE)
prenesi dokument
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT)prenesi dokument
Sodobna priprava hrane (IP-SPH)prenesi dokument
Sonce, Luna in Zemlja (IP-SLZ)prenesi dokument
Šport za sprostitev (IP-ŠSP)prenesi dokument
Šport za zdravje (IP-ŠZZ)prenesi dokument
Turistična vzgoja (IP-TVZ)prenesi dokument
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - (1. - 9. razred)
Prvi tuji jezik - angleščina (N1A)prenesi dokument
Drugi tuji jezik - nemščina (N2N)prenesi dokument
Neobvezni izbirni predmet: Tehnika (NTE) prenesi dokument
Neobvezni izbirni predmet: Šport (NŠP)prenesi dokument 6. razred - V. Horvat
prenesi dokument 4. razred - N. Pust
prenesi dokument 6. razred - N. Pust

 

 

 

 

Dostopnost