Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ, kjer starši izražajo svoje interese. Predstavniki staršev se vključujejo v svet šole.

Zapisniki sveta staršev:

Šolsko leto 2019/2020

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Šolsko leto 2018/2019

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 1. seje sveta staršev 

Šolsko leto 2017/2018

Ponovitev 1. dopisne seje SS

Zapisnik 3. seje sveta staršev 

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Šolsko leto 2016/2017

Zapisnik 3. seje SS  7.6.2017

Zapisnik 2. seje SS 7. 3. 2017

Zapisnik 1. seje SS 28. 9. 2017