Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolsko leto 2022/2023

 

Strokovni delavci 

RazredRazrednik / razredničarka / učitelj / učiteljicaPodaljšano bivanje / predmet
1. aNina Fürst, Ana Zalar1. a – Tina Golias Harle
1. bMarina Ristova Firer, Renata Kreissler1. b – Vesna Vitrih
1. cJerneja Šorli, Anja Šivic1. c – Maja Jablanović
1. dVesna Špehar, Alenka Kuhar1. d – Mateja Lenaršič
2. aGašper Gole2. a – Ajda Diaci
2. bNataša Jagličić2. b – Maja Laznik
2. cŠpela Strmec2. c – Jana Suhadolc
2. dAnja Šuštar2. d – Špela Dolenc
3. aMetka Magajna3. a – Polona Dakskobler
3. bUrška Jančar3. b – Marjeta Tanko, Natalija Ulčar, Alenka Drempetič
3. cJerca Potrebuješ3. c – Alenka Kuhar, Ina Pavlenč, Tomaž Kosmač
3. dKarmen Milovanović3. d – Urška Erjavec
4. aPavlina Ošlak4. a, 5. b – Andreja Rančigaj
4. bJana Košir4. b, 5. a – Tina Prešern
4 . cNataša Golec4. c, 5. c – Jaka Žabjek, Anja Šivic
4. dAmadeja Križ4. d, 5. c – Miha Babšek, Ana Zalar
5. aAnže Zavrlrazredni pouk
5. bNina Cvek Bijeličrazredni pouk
5. cIrma Starmanrazredni pouk
6. aKatarina KozoleSLJ
6. bMiha BabšekŠPO, NŠP, KOL, OPB
6. cNuša PustŠPO, NŠP
7. aBarbara RogeljTJA
7. bAndreja MartinjakGUM, OPZ, MPZ
7. cSanja JazbinšekSLJ
8. aVili HorvatŠPO, ŠZZ, IŠPn
8. bTina Lipovšek ŽeljkoSLJ
8. cAndrej TihiŠPO, IŠPo, ŠSP
9. aAnja JapeljDSP
9. bJožica OkornMAT
9. cLucija ŠušteršičNAR, BIO, RČL, ONA
Melita AžmanDSP
Uroš BijelićOID
Neža Bizovičarvodja šolske prehrane, GOS, NAR, SPH, NPH, VNN
Urška ColnarN2N, NI1, NI2, NI3, TJA
Alenka DrempetičGEO, DKE, OPB
Renata DužičMAT
Bernarda Frassknjižničarka, RET
Petra Glavićrazredni pouk
Tina Golias HarleN1A, OPB
Maja Habicht GoričkiDSP, ŠSS
Vesna Hlebec ŠtrucDSP
Jernej JurčecŠSS
Tomaž KosmačMAT, FIZ, TIT, OPB
Andreja KozinaMAT
Bojan LipovecGEO
Lucija Lorger HriberšekTJA
Dafne MarkoTJA
Vesna MucićDSP
Gordana NikoličTJA
Jana OkornDSP
Ina PavlenčDSP, OPB
Matej PodlipecOPB
Tina PrešernŠPO
Nuša PustNŠP, ŠPO
Tadeja PustDSP, ŠSS
Andreja RančigajDSP, LAB
Martin RihtarTIT, RTG, NTE
Darja SkopecZGO, FIE
Senja Školč Sušnikknjižničarka, SLJ, GKL, VI1, KDN
Marjeta TankoLUM
Natalija UlčarKEM, FIZ, POK, OPB
Vesna VitrihLS1, LS2, OPB

 

Kratice obveznih predmetov: SLJ (Slovenščina), MAT (Matematika), TJA (Angleščina), ŠPO (Šport), NAR (Naravoslovje), KEM (Kemija), FIZ (Fizika), BIO (Biologija), GOS (Gospodinjstvo), TIT (Tehnika in tehnologija), GEO (Geografija), ZGO (Zgodovina), LUM (Likovna umetnost), GUM (Glasbena umetnost), DKE (Domovinska in državljanska kultura in etika).

Kratice obveznih izbirnih predmetov: ANI (Ansambelska igra), KDN (Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja), FIK (Filozofija za otroke – Kritično mišljenje), GLP (Glasbeni projekt), GKL (Gledališki klub), IŠPn (Izbrani šport – nogomet), IŠPo (Izbrani šport – odbojka), LS1 (Likovno snovanje I), LS2 (Likovno snovanje II), LS3 (Likovno snovanje III), NPH (Načini prehranjevanja), NI2 (Nemščina 1), NI2 (Nemščina 2), NI3 (Nemščina 3), ONA (Organizmi v naravi in umetnem okolju), POK (Poskusi v kemiji), RČL (Rastline in človek), RET (Retorika), RTG (Risanje v geometriji in tehniki), SPH (Sodobna priprava hrane), ŠSP (Šport za sprostitev), ŠZZ (Šport za zdravje), VNN (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), VE1 (Verstva in etika 1), TIS (Vzgoja za medije – tisk).

Kratice neobveznih izbirnih predmetov: N1A (Prvi tuji jezik – angleščina), N2N (Drugi tuji jezik – nemščina), NTE (Neobvezni izbirni predmet: Tehnika), NŠP (Neobvezni izbirni predmet: Šport).

Ostale kratice: DSP (Dodatna strokovna pomoč), KOL (Kolesarski izpit), LAB (laborantka), MPZ (Mladinski pevski zbor), OID (organiziranje informacijskih dejavnosti), OPB (Organizirano podaljšano bivanje), OPZ (Otroški pevski zbor), ŠSS (šolska svetovalna služba).

Dostopnost