UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli deluje učbeniški sklad (US), s katerim vsem učencem omogočamo brezplačno izposojo učbenikov. Obrabnino za učbenike iz US vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci od 1. do 3. razreda prejmejo brezplačen komplet učnega gradiva, ki jim ga ob zaključku šolskega leta NI POTREBNO VRAČATI. Učenci od 4. do 9. razreda morajo ob zaključku šolskega leta VRNITI KOMPLET IZPOSOJENIH UČBENIKOV v knjižnico. Če je  kakšen učbenik uničen, poškodovan ali izgubljen, morate zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti.

Na spletni strani šole so za vsak razred objavljeni učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine, ki jih potrebujejo učenci.

Pri seznamih bodite še posebej POZORNI pri nakupu šolskih potrebščin, saj je pri mnogo predmetih zaželeno, da nadaljujete z uporabo zvezkov iz preteklih let in DOKUPITE pripomočke, ki jih potrebujete.

 

Dostopnost