Seznam učiteljev

Šolsko leto 2019/20

 

Strokovni delavci 

 

Razred

Razrednik/

razredničarka

podaljšano bivanje/predmet
1. a

Anja Šuštar

Tatjana Selan

1. a, 1. d – Alenka Kuhar, Mateja Lenaršič
1. b

Nataša Jagličić

Anka Klavs

1. b, 1. d – Nataša Jagličić,  Anka Klavs, Renata Kreissler, Tatjana Selan
1. c

Urška Erjavec

Renata Kreissler

1. c, 1. d – Tina Golias Harle
1. d

Nina Fürst

Anja Šivic

2. a Tanja Oražem Ćošić Miha Babšek
2. b Vesna Špehar Mateja Lenaršič
2. c Jerneja Šorli Vesna Boras, Jana Suhadolc
3. a Nataša Golec Jana Suhadolc
3. b Urška Jančar Jernej Jurčec, Marjeta Tanko
3. c Amadea Križ Nuša Pust
4. a Maja Jablanović 4. a  – Maja Jablanović, Jožica Okorn
4. b Alenka Stružnik 4. b – , Miha Babšek, Nina Fürst, Tanja Oražem Ćošić, Ina Pavlenč, Ernest Pirnat, Anja Šivic, Anja Šuštar, Anže Zavrl
4. c Metka Magajna  4. c, 5. c  – Urška Colnar, Vili Horvat, Metka Magajna, Vesna Mucić, Alenka Stružnik
5. a Nina Cvek Bijelič 5. a, 5. b – Nina Cvek Bijelič, Irma Starman, Ernest Pirnat
5. b Irma Starman
5. c Anže Zavrl
6. a Maja Bavdek NAR, GOS, BIO, LAB
6. b Jožica Okorn  MAT, OPB
6. c Tihana Turnšek  TJA
7. a Bojan Lipovec GEO, DKE
7. b Urška Colnar NI1, NI2, NI3, N2N, OPB
7. c Darja Skopec ZGO, FIE, VE1
8. a Gordana Nikolič TJA
8. b Andreja Kozina MAT
9. a TJA, ŠI1, ŠI2
9. b Tanja Župec Dečman FIZ, KEM, POK, LAB
9. c Andreja Martinjak GUM, OPZ, MPZ
Ljubomira Balantič ŠPO
Tanja Bohinc UBE, MME, ROM, OID, NRA, MAT
Renata Dužič MAT
Bernarda Frass  TIS, RET
Vili Horvat ŠPO, NŠP, ŠSP, OPB
Tina Lipovšek Željko SLJ
Lucija Lorger Hriberšek N1A, TJA
Martin Rihtar TIT, RVT, RTG, NTE, OGL
Milana Slivnik Štrumbl GOS, NAR, LAB, vodja šolske prehrane
Kostanca Šešek SLJ
Anja Šivic TVZ
Marjeta Tanko  LUM, OPB
Andrej Tihi ŠPO, IŠP odbojka, ŠZZ
Monika Vodeb SLJ