Seznam učiteljev

Šolsko leto 2019/20

 

Strokovni delavci 

 

Razred

Razrednik/

razredničarka

podaljšano bivanje/predmet
1. a

Anja Šuštar

Tatjana Selan

1. a, 1. d – Alenka Kuhar, Mateja Lenaršič
1. b

Nataša Jagličić

Anka Klavs

1. b, 1. d – Nataša Jagličić,  Anka Klavs, Renata Kreissler, Tatjana Selan
1. c

Urška Erjavec

Renata Kreissler

1. c, 1. d – Tina Golias Harle
1. d

Nina Fürst

Mirela Košić

Anja Šivic

2. a Tanja Oražem Ćošić Miha Babšek
2. b Vesna Špehar Mateja Lenaršič
2. c Jerneja Šorli Vesna Boras, Jana Suhadolc
3. a Nataša Golec Jana Suhadolc
3. b Urška Jančar Jernej Jurčec, Marjeta Tanko
3. c Amadea Križ Nuša Pust
4. a Marina Ristova Firer 4. a  – Marina Ristova Firer, Jožica Okorn
4. b Alenka Stružnik 4. b – , Miha Babšek, Mirela Košić, Tanja Oražem Ćošić, Tadeja Pust, Andreja Rančigaj, Anja Šivic, Anja Šuštar, Tanja Pogorelčnik Burger
4. c Metka Magajna  4. c, 5. c  – Urška Colnar, Maja Laznik, Metka Magajna, Vesna Mucić, Alenka Stružnik
5. a Nina Cvek Bijelič 5. a, 5. b – Nina Cvek Bijelič, Irma Starman, Andreja Rančigaj
5. b Irma Starman
5. c Tanja Pogorelčnik Burger
6. a Maja Bavdek NAR, GOS, BIO, LAB
6. b Jožica Okorn  MAT, OPB
6. c Tihana Turnšek  TJA
7. a Bojan Lipovec GEO, DKE
7. b Urška Colnar NI1, NI2, NI3, N2N, OPB
7. c Darja Skopec ZGO, FIE, VE1
8. a Gordana Nikolič TJA
8. b Andreja Kozina MAT
9. a Irena Kržan
9. b Tanja Župec Dečman FIZ, KEM, POK, LAB
9. c Andreja Martinjak GUM, OPZ, MPZ
Vili Horvat ŠPO
Tanja Bohinc UBE, MME, ROM, OID, NRA, MAT
Renata Dužič MAT
Bernarda Frass TIS, RET
Maja Laznik ŠPO, NŠP, ŠSP, OPB
Tina Lipovšek Željko SLJ
Lucija Lorger Hriberšek N1A, TJA
Martin Rihtar TIT, RVT, RTG, NTE, OGL
Milana Slivnik Štrumbl GOS, NAR, LAB, vodja šolske prehrane
Konstanca Šešek SLJ
Anja Šivic TVZ
Marjeta Tanko  LUM, OPB
Andrej Tihi ŠPO, IŠP odbojka, ŠZZ
Karin Vegelj TJA, ŠI1, ŠI2
Monika Vodeb SLJ