Skoči na glavno vsebino
Select Page

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24 – predstavitve predmetov

 

Obvezni izbirni predmeti (7. – 9. razred)

RAZRED IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETIPREDSTAVITEV PREDMETA
7. RAZRED
Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja (IP-SLZ)prenesi
Filozofija za otroke – Kritično mišljenje (IP-FIK)prenesi
Likovno snovanje I (IP-LS1)prenesi
Nemščina 1 (IP-NI1)prenesi
Obdelava gradiv - Les (IP-OGL)prenesi
Računalništvo – Urejanje besedil (IP-UBE)prenesi
Rastline in človek (IP-RČL)prenesi
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT)prenesi
Slovenščina – Gledališki klub (IP-GKL)prenesi
Sodobna priprava hrane (IP-SPH)prenesi
Šport za sprostitev (IP-ŠSP)prenesi, video
Turistična vzgoja (IP-TVZ)prenesi
Verstva in etika 1 (IP-VE1)prenesi
Vezenje – Osnovni vbodi in tehnike vezenja (IP-VEO)prenesi
Vzgoja za medije - tisk (IP-TIS)prenesi
8. RAZRED
Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja (IP-SLZ)prenesi
Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (IP-FIE)prenesi
Geografija – Življenje človeka na Zemlji (IP-ŽČZ)prenesi
Likovno snovanje II (IP-LS2)prenesi
Nemščina 2 (IP-NI2)prenesi
Obdelava gradiv - Les (IP-OGL)prenesi
Okoljska vzgoja 1 (IP-OV1)prenesi
Poskusi v kemiji (IP-POK)prenesi
Računalništvo –Multimedija (IP-MME)prenesi
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT)prenesi
Slovenščina – Gledališki klub (IP-GKL)prenesi
Šport za zdravje (IP-ŠZZ)prenesi, video
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IP-VNN)prenesi
Verstva in etika 1 (IP-VE1)prenesi
Vezenje – Osnovni vbodi in tehnike vezenja (IP-VEO)prenesi
9. RAZRED
Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja (IP-SLZ)prenesi
Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja (IP-KDN)prenesi
Filmska vzgoja (IP-FVZ)prenesi
Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (IP-FIE)prenesi
Izbrani šport – nogomet ali odbojka (IP-IŠPn; IP-IŠPo )prenesi, video 1, video 2
Likovno snovanje III (IP-LS3)prenesi
Načini prehranjevanja (IP-NPH)prenesi
Nemščina 3 (IP-NI3)prenesi
Obdelava gradiv - Les (IP-OGL)prenesi
Organizmi v naravi in umetnem okolju (IP-ONA)prenesi
Retorika (IP-RET)prenesi
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT)prenesi
Slovenščina – Gledališki klub (IP-GKL)prenesi
Verstva in etika 1 ali 2 (IP-VE1; IP-VE2)prenesi
Vezenje – Osnovni vbodi in tehnike vezenja (IP-VEO)prenesi

Neobvezni izbirni predmeti (4. – 9. razred)

RAZRED IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETIPREDSTAVITEV PREDMETA
4. RAZRED
Drugi tuji jezik - nemščina (N2N)prenesi
Neobvezni izbirni predmet: Šport (NŠP)prenesi, video
5. RAZRED
Drugi tuji jezik - nemščina (N2N)prenesi
Neobvezni izbirni predmet: Tehnika (NTE)prenesi
6. RAZRED
Drugi tuji jezik - nemščina (N2N)prenesi
Neobvezni izbirni predmet: Šport (NŠP)prenesi, video
7.- 9. RAZRED
Drugi tuji jezik - nemščina (N2N)prenesi

 

V 1. razredu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet Prvi tuji jezik – angleščina.

 

Dostopnost